Wycena przedsiębiorstwa

  • 10 grudnia 2020
  • 0 Comment
  • 5 Views
  • 0 Like

Okoliczności, w których warto zgłaszać się do Cann Advisory celem wyceny firmy lub spółki
Sytuacje, w jakich warto zgłosić się do Cann Advisory w celu wyceny przedsiębiorstwa lub spółki są na tyle istotne, że nie należy tego zaniedbać. Na przykład, wycena firm rekomendowana jest wówczas gdy: ma nastąpić nabycie albo sprzedaż firmy, planowana jest fuzja spółki, zaplanowano podział przedsiębiorstwa, następuje wieloaspektowe planowanie podatkowe w przedsiębiorstwie, toczy się postępowanie na polu prawnym, następuje emisja nowych akcji lub udziałów w spółce, niezbędna jest ocena planowanych opcji strategicznych w firmie lub ma miejsce przymusowy wykup udziałowców mniejszościowych. Wszystkie wyceny są pogłębione, gdyż Cann Advisory nawiązało współpracę w obrębie wycen nieruchomości oraz maszyn z doświadczonymi rzeczoznawcami majątkowymi i profesjonalnymi specjalistami z tej dyscypliny. Z tego względu projekty doradcze zrealizowane są na najwyższym poziomie. Profesjonalnie wykonana wycena firm a także spółek pozwala na dalsze zrealizowanie planów spółki bez najmniejszych rozterek.

About the author